Minken som djur

Som jag talade om tidigare så är det alldeles för många minkar som jagas och används till människor eget, sjuka intresse. Men hur är då minken när det lever i sin egen hemmiljö? Till att börja med så är minken en väldigt skydd varelse, åtminstone för andra minkar som den mer än gärna håller sig borta från. Minkarna är mycket bra simmare och man kan säga att det är ett djur som lever både på landa och i vatten. Tittar man på minkens tassar så kan man skymta en mindre simhud. Detta gör att minken är mycket skicklig i vatten och majoriteten av all jakt sker också i den typen av miljö.

Minkar älskar revir och har gärna mellan 5-24 olika typer av lyor. Lyan används för att sova, vila eller förvara all sin fångst och mat i och ett revir kan vara upp till hela 6 kilometer långt. Detta är ett mycket tydligt tecken på att minken vill vara ifred från andra och det är endast vid parning som minken föredrar sällskap, av självklara anledningar.

När mink-ungarna väl har fötts brukar de inte ta speciellt lång tid innan hanarna ger sig av för att skapa sina egna revir. Man brukar säga att en minkvalp stannar hos sin moder i cirka 3-4 månader innan de beger sig av. Honorna däremot, är mer mammagrisar och stannar mer än gärna kvar tills de är runt 11 månader gamla. Att ta del av allt som modern har att lära är en livsviktig grund för att minkarna ska kunna fortsätta sitt liv solitärt.

Nu började jag helt plötsligt att tänka på det här med likheter mellan katt och mink. Om jag inte har möjlighet att skaffa mig en katt, hur är det egentligen med illrar? Vad behöver en iller? Hur lever dem och vilken typ av hem är optimalt? Tror jag ska spåna mer på den idén under kvällens gång, men förhoppningsvis har ni nu lärt ert lite mer om minken.