Greenpeace värnar om djuren och miljön

Något som jag för många år sedan insåg, var att Greenpeace var något stort. Här fanns det verkligen en organisation som spänner över hela världen, med den kraft och de resurser som verkligen behövs. Här är deras medlemmar inte rädda för att ställa sig i skottgluggen för att rädda det de värnar om. Naturligtvis är det ju naturen och djuren på vår planet som de håller nära sitt hjärta. Här blev det då helt naturligt för mig att bli medlem. Nu är det inte så att jag står på ett skepp i skottgluggen för en harpun, bara för att rädda valbeståndet. Nä, lite räddare om mitt liv är jag.

Naturligtvis kan jag hålla med om att denna organisation ibland går lite för långt när det gäller kriget om djuren och vår natur. Det borde ju också vara så att det inte skulle behövas. Tyvärr är det dock så att det finns många människor som också går för långt åt det motsatta hållet, vilket då innebär förstörelse och slakt. I det fallet tycker jag att Greenpeace är ett motstånd som verkligen fyller ett syfte, och verkar som en kraftig motvikt i kampen mot det onda. Det är helt enkelt så att detta har blivit en organisation som människor antingen älskar eller hatar. Själv har jag lärt mig att älska det de står för.